Hoppa till innehåll

Marinen övade att dela lägesbild och leda fartygsavdelningar i Östersjön

Marinen
Utgivningsdatum 11.8.2023 16.46
Pressmeddelande

Marinen övade tillsammans med USA, Sverige och Estland i Norra Östersjön 10 - 11 augusti.

Marinens marinoperationscenter och Kustflottans fartyg, minfartyget Uusimaa och robotbåten Hamina, deltog i övningen för Finlands del.

Från USA deltog jagaren av Arleigh Burke-klass, DDG Roosevelt och havsövervakningsplanet P-8 Poseidon och från Sverige korvetten Karlstad av Visby-klass.

Marinoperationscentret ledde övningen och koordinerade verksamheten mellan USA:s sjätte flotta, samt Sveriges och Estlands marinoperationscenter.

Avsikten med den gemensamma övningen var att stärka fartygens och marinoperationscentrens samverkansförmåga när det gäller att trygga sjöförbindelserna och försvara havsområdena. Genom att öva dessa sjöoperationer kan man både upprätthålla och förstärka förmågan att genomföra gemensamma operationer, dela lägesbilden och leda multinationella enheter. Övningen ingår i den regelbundna gränsöverskridande CBT-verksamheten (Cross Border Training).
 

´