Hoppa till innehåll

Marinen bidrar med specialkompetens till undersökningen av Amorellas olycka

Kustflottan
Utgivningsdatum 24.9.2020 17.27
Pressmeddelande
Minsökare ROV-E i vatten

Specialmateriel från Marinen samt personal som är utbildad för ändamålet kommer att delta i undersökningen av M/S Amorellas olycka genom dokumentation och kartläggning under vattnet. Marinens bidrag bygger på den begäran om handräckning som Centralen för undersökning av olyckor har riktat till Försvarsmakten.

För att utreda förhållandena under vattnet i farleden vid olycksplatsen skickas en patrull bestående av personal och materiel från minjaktfartyg av Katanpää-klassen till platsen. Gruppens prestationsförmåga kompletteras med dykare från Marinen.

- Vi kartlägger havsbottnen med hjälp av sidoseende ekolod. Vid behov använder vi robotar för att göra noggrannare iakttagelser vid objektet eller så skickar vi ut dykare för det här uppdraget, berättar kaptenlöjtnant Perttu Kuosmanen från 4. Minröjningsflottiljen vid Kustflottan.

Den utrustning som används ingår i Marinens prestationsförmåga för minröjning och den är även väl lämpad för denna typ av handräckningsuppgifter. Utrustningen, som används den här gången är flyttbar och förutsätter således inte att hela minjaktfartyget är på plats i det område som ska kartläggas. Detta gör det möjligt att använda den transport- eller stödlavett som är bäst lämpad för situationen ifråga. Oljebekämpningsfartyget Halli kommer att fungera som stödfartyg för patrullen som kartlägger havsbottnen och dykarna vid M/S Amorellas olycksplats.

Användningen av Marinens prestationsförmågor för handräckningsuppgifter bygger på bestämmelserna i 42 § 2 mom. i Lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser. Marinen har bra beredskap för handräckningsuppgifter.

´