Hyppää sisältöön

Merivoimien erikoisosaaminen Viking Amorellan onnettomuustutkinnan tueksi

Rannikkolaivasto
Julkaisuajankohta 24.9.2020 17.27
Tiedote
Kohteen tunnistamiseen käytettävä ROV-E tunnistusrobotti.

Merivoimien erikoiskalustoa ja sen käyttöön koulutettua henkilöstöä käytetään tukemaan M/S Amorellan onnettomuustutkintaa vedenalaisen kartoituksen ja dokumentoinnin osalta. Merivoimien antama tuki perustuu Onnettomuustutkintakeskuksen (OTKES) tekemään Puolustusvoimille osoitettuun virka-apupyyntöön.

Onnettomuusalueen väylän vedenalaisten olosuhteiden selvittämiseksi paikalle lähtee partio, joka koostuu Katanpää-luokan miinantorjunta-alusten henkilöstöstä ja kalustosta. Ryhmän suorituskykyjä vahvennetaan lisäksi Merivoimien sukeltajilla. Kartoitus tehdään Onnettomuustutkintakeskuksen määrittämällä alueella.

- Käytämme pohjankartoituksessa viistokaikumittausta. Tarkempaa kohteen tunnistusta varten käytössämme on tunnistusrobotti tai vaihtoehtoisesti lähetämme sukeltajat tähän tehtävään, kertoo virka-aputehtävän käytännön toteutusta johtava kapteeniluutnantti Perttu Kuosmanen Rannikkolaivaston 4. Miinantorjuntalaivueesta.

Käytettävät laitteet ovat Merivoimien miinantorjunnan suorituskykyjä, jotka soveltuvat hyvin myös tämän kaltaisiin virka-aputehtäviin. Tähän virka-aputehtävään valitut laitteet ovat siirrettäviä, eivätkä edellytä koko miinantorjunta-aluksen läsnäoloa kartoitettavalla alueella. Tämä mahdollistaa kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten soveltuvan kuljetus- tai tukeutumislavetin käytön. M/S Amorellan onnettomuuspaikan pohjankartoitustehtävään partion ja sukeltajien tukialukseksi lähtee öljyntorjunta-alus Halli.

Merivoimien suorituskykyjen käyttö virka-aputehtäviin perustuu turvallisuustutkintalain 42 § 2 momenttiin. Merivoimilla on hyvä valmius virka-avun antamiseen. 
 

´