Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Marinen

Marinen avfyrade den första torpeden från en robotbåt av Hamina-klass

Marinen 19.8.2020 14.49

Marinen utförde den första torpedskjutningen på Skärgårdshavet onsdag 19.8 med en TP45-torped som lånats från Försvarets materielverk (FMV) i Sverige.

Skjutningen skedde från robotbåten Tornio. Det är första gången som en torped avfyras från en robotbåt av Hamina-klass och den första gången på flera decennier som Marinen använder torpedvapen. 

- I och med skjutningen konstaterades TP45-systemets prestationsförmåga som en del av den omfattande renoveringen av robotbåtarna av Hamina-klass. Den nu testade beväpningen förbättrar avsevärt Marinens ubåtsbekämpningsförmåga, och den kommer att 
utvecklas ytterligare då vi får ta i bruk det nya TP47-systemet om några år, konstaterar kommendören för Marinen, konteramiral Jori Harju.   

- Undervattensförmågan utgör en väsentlig del av moderna sjöoperationer, och i och med att detta projekt slutförs uppnår Marinen slagförmåga i luften, under ytan och ovanför ytan, tillägger Harju. 

Moderna torpedsystem lämpar sig för Östersjön

Marinen har beställt torpeder och till dessa hörande stridssystem för robotbåtarna av Hamina-klass och de kommande korvetterna av Pohjanmaa-klass av Saab. Efterträdaren till det nu använda TP-45-systemet, Saab Lightweight Torpedo (TP47), kommer att monteras på ifrågavarande fartygsklasser.

TP47 är en lätt torped, avsedd i synnerhet för ubåtsbekämpning i kustvatten. Torpeden är effektiv även i djupa vatten och mot ytfartyg. På grund av sina mångsidiga egenskaper lämpar den sig utmärkt för den marina verksamhetsmiljön i Östersjön och vid Finlands kuster, och den representerar den nyaste teknologin inom sitt område när det gäller undervattenskrigföring.
TP47-torpedsystemet tas i tjänstebruk år 2023, och fram till dess används TP45-systemet.

Torpedprojektet är ett praktiskt bevis på det välfungerande materiel- och utbildningssamarbetet mellan Finland och Sverige.  

Traficom och Gränsbevakningsväsendet stödde skjutövningen med torpeden genom att stänga av sjötrafiken på området för den tid skjutningen pågick.