Hoppa till innehåll

Kommendören för Förenta staternas 6:e Flotta besöker Finland

Marinen
Utgivningsdatum 19.6.2023 8.20
Pressmeddelande

Kommendören för Förenta staternas 6:e flotta och STRIKFORNATO, viceamiral Thomas E. Ishee bekantar sig med Marinen på måndag 19.6.

Under sitt besök i Finland bekantar sig viceamiral Ishee med Marinstabens och Kustflottans funktioner. Under besöket kommer man att diskutera Finlands och Förenta staternas bilaterala samarbete och säkerhetsläget i Östersjöområdet.

Marinens nära samverkan med Förenta staterna fortsätter, såväl via NATO som bilateralt. Den gemensamma målsättningen för Finland och Förenta staterna är att bevara Östersjön som ett stabilt, förutsägbart och säkert område, som är öppet för sjötrafik.

Värd för besöket är kommendören för Marinen, konteramiral Jori Harju.
 

´