Hoppa till innehåll

Kölsträckning för den första korvetten av Pohjanmaa-klass

Marinen
Utgivningsdatum 11.4.2024 13.00
Pressmeddelande

Byggandet av Flottilj 2020-projektets första multifunktionskorvett har framskridit och därmed var det dags för kölsträckning. En traditionsenlig kölsträckningsceremoni firades på skeppsvarvet i Raumo torsdagen den 11.4.2024.

Kölsträckningen är en viktig milstolpe i byggandet av Flottilj 2020-projektets multifunktionskorvetter. Det första byggnadsblocket har nu placerats i byggnadsdockan. Därefter kommer fartyget att byggas, bit för bit, runt det första blocket.

Byggandet av multifunktionskorvetten har framskridit enligt plan efter det att byggarbetena inleddes i slutet av oktober 2023. Kölsträckningen är en traditionsenlig ceremoni där man firar att byggarbetet framskrider. Till traditionen hör också att placera mynt under kölen.

Rauma Marine Constructions (RMC) och dess dotterbolag RMC Defence Oy bygger fyra multifunktionskorvetter av Pohjanmaa-klass åt Marinen. Från Försvarsmaktens sida beställs fartygen av Försvarsmaktens logistikverk. Fartygen är planerade för att operera i de varierande förhållandena i Östersjön. Korvetterna kan under alla årstider bland annat lägga ut sjöminor, bedriva undervattenskrigföring, trygga sjöförbindelserna och långsiktig militär närvaro till havs.  Projektet Flottilj 2020 kommer i sin helhet att vara färdigt 2029.

´