Hoppa till innehåll

Katanpää-klassen styr mot NRF-beredskap

Kustflottan
Utgivningsdatum 13.8.2019 11.22 | Publicerad på svenska 30.8.2019 kl. 10.20
Nyhet
Katanpää-klassens sensorer för minjakt.

Marinen ställer minjaktfartygen av Katanpää-klass i beredskap i truppoolen för Natos snabbinsatsstyrka under ett års tid med början den 1.1.2020.

Natos snabbinsatsstyrka (Nato Response Force, NRF) är en enhet som står i hög beredskap och som kan sättas in i olika Natooperationer. Deltagande förutsätter att fartygsenheterna har verifierad prestationsförmåga. För Katanpää-klassens del kunde prestationsförmågan verifieras med godkänt resultat i slutet av 2018 då minjaktfartyget Vahterpää klarade Natos krävande evaluering, OCC (Operational Capabilities, Concept Evaluation and Feedback).

Evalueringsprocessen varade ca 18 månader. Evalueringen kulminerade i samband med övningen Northern Coasts 2018 då Natos internationella evalueringsgrupp under en veckas tid iakttog verksamheten ombord på Vahterpää i samband med övningen Northern Coasts 2018. I synnerhet personalens kompetens i olika uppgifter och övningar ombord på fartyget iakttogs. Personalen intervjuades också.

Att Vahterpää fick godkänt i evalueringen innebar att också dess systerfartyg, Katanpää och Purunpää, blev godkända. Alla tre fartygen av Katanpää-klass är identiska och deras personal har fått samma utbildning.

Katanpää-klassens väg mot Natos snabbinsatsstyrka och full operativ beredskap fortsätter under hösten 2019 med MOST-evaluering (Mine Countermeasure Vessels Operational Sea Training). Det rör sig om en utbildning som ordnas av Natos kompetenscentrum för minkrigföring och där tyngdpunkten ligger på evaluering av kompetens inom minröjning.

Katanpää-luokan miinantorjuntakaluston käsittelyä aluksen kannella.

Ett fartyg i gången står i beredskap

Under NRF-beredskapsåret kommer ett av Katanpää-klassens fartyg i gången att stå i beredskap. Under beredskapsperioden upprätthåller marinen fartygsenhetens grundberedskap och förbereder sig på att skicka ut enheten på uppdrag i egenskap av marinens krishanteringstrupp, inom 60 dygn från att ett nationellt beslut har fattats av Finland politiska ledning i enlighet med lagen om militär krishantering.

– Den 60 dygn långa fristen gör det möjligt att använda fartyget för marinens egna nationella uppgifter under året, betonar kommendören för 4. Minröjningsflottiljen, kommendör Mika Raunu.

– I praktiken kommer NRF-beredskapen att synas i form av flera gemensamma övningar med Natos stående minröjningsfartygsavdelning (Standing Nato Mine Counter Measures Group 1), berättar Raunu och fortsätter: – Den viktigaste målsättningen är naturligtvis att stärka den egna nationella prestationsförmågan.

Det finländska deltagandet i Natos NRF-truppers verksamhet bygger på Finlands roll som Natos partnerskapsland.

Info om Katanpää-klassen

Katanpää-klassen består av tre minjaktfartyg: Katanpää, Purunpää och Vahterpää. Framför fartygens namn används den engelska förkortningen MHC (Mine Hunter Coastal).

Fartygen representerar marinens nyaste fartygsmateriel som togs i bruk under åren 2012-2017.

Fartygens huvuduppgifter är att trygga sjöfarten: minjakt och kartläggning av havsbottnen Övriga uppgifter är att komplettera sjölägesbilden, ubåtsbekämpning, handräckning till andra myndigheter och internationella uppdrag. Fartygen är utrustade med en 40 mm pjäs och två 12,7 mm fartygsmaskingevär eller två 40 mm granatmaskingevär samt sjunkbomber.

Fartygen har ytterst mångsidiga sensorer för minjakt och kartläggning av havsbottnen samt minröjningssystem. Fartygen har också en tryckkammare för dykare. Fartygets besättning uppgår till 36 personer, varav 12 vanligen är beväringar som utbildas.

Tekniska data:

Längd: 52,5 m

Bredd: 9,5 m

Djup: 3,2, m

Deplacement: 730 t

Hastighet: 13 knop

Katanpää-luokan kauko-ohjattava ROV-M lasketaan mereen.
 

´