Hoppa till innehåll

Två länder - en amfibisk enhet

Nylands brigad
Utgivningsdatum 5.6.2019 10.11
Nyhet

Målet med försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige (FISE) är att förbättra ländernas försvarsförmåga, möjliggöra gemensamt operativt agerande och främja gemensamma intressen på försvarsområdet, inklusive att stärka säkerhetssituationen i Östersjöregionen. En del av FISE- samarbetet utgörs av Swedish Finnish Amphibious Task Unit, SFATU, som utvecklas under ledning av den finska och svenska marinen.

Det svensk-finska samarbetet mellan Nylands brigad och Amfibieregementet är sedan länge etablerat. Den första gemensamma truppövningen genomfördes 2001 och sedan dess har förmågan utvecklats efter hand. Ifjol gjorde kommendören för Nylands brigad ett besök på Amfibieregementet, där cheferna för respektive förband, bland annat, diskuterade hur den gemensamma styrkan, SFATU, ska utvecklas mot full operativ förmåga 2023. Och i januari i år genomfördes för andra året i rad en simulatorstödd bataljonsledningsövning i Finland.

Sjövägen är det cirka 30 mil mellan Amfibieregementet i Sverige och Nylands brigad i Finland. SFATU:s del av stridsövningen Silja inleddes med att Amfibieregementet förflyttade sig till den finska skärgården. Den här typen av förflyttningar har gjorts tidigare, och trupperna kan befinna sig i den finska och/eller svenska skärgården inom loppet av timmar. Det är en trygghet att veta att trupperna snabbt kan börja försvara den svenska eller finska skärgården tillsammans.

I stridsövningen Silja består SFATU-styrkan av ca 440 svenska soldater och ca 400 finska soldater. Amfibieregementet har med sig ca 50 fartyg och Nylands brigad ca 10 fartyg och 50 fordon. Genom att träna tillsammans lär truppen sig att hantera olika typer av friktion, vilket bidrar till att utveckla förmågan tillsammans, som ett gemensamt förband.

En viktig förmåga för amfibieförband är sjömålsstrid, där förbandet ska kunna hindra motståndarens farkoster från att ta sig in i skärgårdsområden, oavsett om de befinner sig på eller under ytan. Därför övar SFATU särskilt på detta genom skarpskjutningar med båda ländernas sjömålsrobotar, svenska sjömålsrobot 17 och den finska RO 2006 Eurospike. För första gången någonsin har finska och svenska kustrobotplutonerna tillsammans skjutit skarpa kustrobotar mot ett gemensamt mål. Kustrobotplutonerna har under det förberedande övningsskedet bekantat sig med respektive kustrobotsystem och, under ledning av ett svenskt kompani, samtidigt skjutit med bägge länders kustrobotsystem. Kustrobotplutonerna är integrerade och SFATU:s kustrobotplutoner kan tillsammans bekämpa sjömål.

Strid i kustområden och i skärgården innebär också att kunna bekämpa motståndare på land. Därför har även skarpskjutningar genomförts med SFATU:s markstridstrupper, där bl.a. en finsk granatkastarenhet sköt med 120 mm granatkastare under svensk eldledning. Dessa typer av övningar ökar truppens förmåga till strid i den komplexa miljö som våra finska och svenska skärgårdar utgör. En annan av SFATU:s uppgifter under övningen är att eskortera fartyg, försvara sjöleder i skärgården samt att minera och röja minor.

Med stöd av de senaste årens politiska beslut och avtal har den svenskfinska amfibiestyrkans förmåga att verka tillsammans ytterligare stärkts. Målet är att ha SFATU helt samtränad för att ha förmågan att vid behov försvara den svenska och finska skärgården mot olika typer av hot. Som en del av en helhet och FISE Naval-samarbetet ska SFATU ha en gemensam operativ förmåga inom ramen för nationellt försvar.

´