Hyppää sisältöön

Kaksi maata muodostaa yhteisen amfibioyksikön

Uudenmaan prikaati
Julkaisuajankohta 5.6.2019 10.11
Uutinen

Suomen ja Ruotsin välisen puolustusyhteistyön (FISE) tavoitteena on parantaa maiden puolustuskykyä, mahdollistaa yhteistä operatiivista toimintaa ja edistää yhteisiä intressejä maanpuolustuksen alalla sekä vahvistaa Itämeren alueen turvallisuustilannetta. Swedish Finnish Ampibious Task Unit, SFATU on osa Suomen ja Ruotsin välistä sotilaallista yhteistyötä, ja sitä johtaa Suomen ja Ruotsin merivoimat.

Uudenmaan prikaatin ja ruotsalaisen Amfibiorykmentin välinen yhteistyö on jo pitkään ollut vakiintunutta. Ensimmäinen yhteinen harjoitus toimeenpantiin 2001, ja siitä lähtien kyvyn kehittämistä on jatkettu. Uudenmaan prikaatin komentaja vieraili viime vuonna Amfibiorykmentissä, missä päälliköt muun muassa keskustelivat siitä, miten yhteistä joukkoa voidaan kehittää kohti täyttä operatiivista kykyä 2023. Ja tämän vuoden tammikuussa toimeenpantiin toisena vuonna peräkkäin simulaattoriavusteinen pataljoonanjohtamisharjoitus Suomessa.

Meritse välimatka Ruotsissa sijaitsevan Amfibiorykmentin ja Suomessa sijaitsevan Uudenmaan prikaatin välillä on noin 300 km. SFATU:n osuus meritaisteluharjoitus Siljasta alkoi siten, että Amfibiorykmentti siirtyi Suomen saaristoon. Tämäntyyppisiä siirtymisiä on suoritettu jo aikaisemmin, ja matkaan menee vain tunteja. On turvallista tietää, että joukot voivat nopeasti yhdessä ryhtyä puolustamaan Ruotsin tai Suomen saaristoa.

Silja-meritaisteluharjoituksessa SFATU-joukko koostuu noin 440 ruotsalais- ja noin 400 suomalaissotilaasta. Amfibiorykmentti toi mukanaan noin 50 alusta ja Uudenmaan prikaati noin 10 alusta ja 50 ajoneuvoa. Harjoittelemalla yhdessä joukko tottuu hallitsemaan erilaisia konfliktitilanteita, mikä osaltaan tekee mahdolliseksi kehittää kykyä yhdessä, yhteisenä joukkona.

Rannikkojääkärijoukolle tärkeä kyky on kyky taistella merimaaleja vastaan. Siinä joukon tulee pystyä estämään vastustajan pyrkimykset päästä saaristoalueelle joko pinta-aluksin tai vedenalaisin aluksin. Siksi SFATU harjoittelee erityisesti tätä kovapanosammunnoilla molempien maiden meritorjuntaohjuksilla, ruotsalaisten Sjömålsrobot 17-ohjuksella ja suomalaisten RO 2006 Eurospikella. Ensimmäistä kertaa ikinä suomalaiset ja ruotsalaiset rannikko-ohjusjoukkueet ovat yhdessä ampuneet rannikko-ohjuksilla kohti yhteistä maalia. Rannikko-ohjusjoukkueet ovat valmistavan harjoitusvaiheen aina tutustuneet kummankin maan rannikko-ohjusjärjestelmiin ja ruotsalaisen komppanian johdolla samanaikaisesti laukaisseet molempien maiden rannikko-ohjukset. Rannikko-ohjusjoukkueet on integroitu ja SFATU:n rannikko-ohjusjoukkueet voivat yhdessä torjua merimaaleja.

Taistelu rannikkoalueilla ja saaristossa merkitsee myös kykyä torjua vastustaja maalla. Siksi SFATU:n maataistelujoukot ovat suorittaneet kovapanosammuntoja, joissa mm. suomalainen kranaatinheitinjoukkue ampui 120 mm kranaatinheittimellä ruotsalaisten johtaessa tulta. Tämäntyyppiset harjoitukset kohottavat joukon taistelukykyä vaihtelevissa saaristo-olossa sekä Suomessa että Ruotsissa. Toinen SFATU:n tehtävä harjoituksessa on alusten saattaminen, saaristoreittien puolustaminen sekä miinoittaminen ja miinoitteiden raivaaminen.

Suomalais-ruotsalaisen rannikkojääkärijoukon kyky toimia yhdessä on vahvistunut edelleen viime vuosien poliittisten päätösten ja sopimusten tuella. Tavoitteena on harjoituksin hitsata SFATU yhteen niin, että se tarvittaessa pystyy puolustamaan Ruotsin ja Suomen rannikkoa erilaisia uhkia vastaan. Osana kokonaisuutta ja Suomen ja Ruotsin välistä merellistä yhteistyötä SFATU:lla tulee olla yhteinen operatiivinen kyky kansallisen puolustuksen puitteissa.

´