Sektioner
Meny
Marinen

Den första totalrenoverade robotbåten av Hamina-klass redo för sjötest

Marinen 7.10.2019 15.09
Pressmeddelande

Det första fartyget som ingår i projektet för totalrenovering av Marinens robotbåtar av Hamina-klass är klart för sjötest. Robotbåten Tornio testas under den senare delen av 2019.

Projektet för totalrenovering av Hamina-klasen är ett viktigt led i bevarandet av Marinens stridsförmåga under de kommande åren. Vid sidan av Pohjanmaa-klassen bildar de stommen i Marinens marina operationsförmåga under 2030-talet. Totalrenoveringen av robotbåtarna förbättrar i första hand i synnerhet deras stridsförmåga under vatten, bl.a. med hjälp av torpeder och ett djupreglerbart  sonarsystem (VDS- Variable Depth Sonar), men de utrustas senare även med luftvärns- och ytavvärjningsförmåga.  Genom projektet erhålls Marinens hittills slagkraftigaste fartyg.

Inom totalrenoveringsprojektet  har arbetet skett med hjälp av stark nätverksbildning och partnerskapsavtal. Marinen har inom projektet använt sig av en avsevärd mängd både kommersiella partnerskap och, i synnerhet i fråga om torpedsystemet, haft materiellt samarbete med Sverige.

Arbetena på det första totalrenoverade fartyget, robotbåten Torneå, inleddes på början av 2018. Inom ramen för projektet totalrenoveras totalt fyra robotbåtar. De förmågor som projektet producerar står i sin helhet till Marinens förfogande under år 2021.