Hoppa till innehåll

Fokus på sjöoperationer i övningen Kaisla 20

Marinen
20.11.2020 11.57
Pressmeddelande

Marinens huvudkrigsövning Kaisla 20 ordnas 26.11-4.12 på östra Finska viken, Skärgårdshavet och på kustområdet utanför Nyland och sydöstra Finland.

I övningen deltar personal från alla truppförband inom Marinen, sammanlagt cirka 2000 personer och flera fartygsenheter (stridsfartyg, stödfartyg, kommandobåtar) från Marinen och Gränsbevakningsväsendet. I övningen deltar även helikopterenheter och obemannade luftfarkoster från Armén och mångsidigt med materiel från Flygvapnet.  

De marina förbanden övar sina egna operativa uppgifter, såsom bekämpning med roboteld, minering, minspaning och skyddande av sjötrafiken. Kustförbanden övar strid, inkl. avvärjning av landstigning i kustförhållanden. Övningsverksamheten koncentreras för kustförbandens del till axeln Obbnäs-Kotka-Fredrikshamn samt för de marina förbandens del till Skärgårdshavet och Finska viken. Övningen leds av kommodor Janne Muurinen.  

- Övningen utvecklar Marinens beredskap och förmåga att verkställa sjöoperationer. Övningen utgör kulmen på utbildningen för de beväringar som hemförlovas i december. De krävande väder- och belysningsförhållandena som är typiska för årstiden kommer att medföra särskilda utmaningar för övningstrupperna, säger övningsledaren, kommodor Janne Muurinen.

Man kan följa med övningen via Marinens sociala medier på hashtagen #Kaisla20 och #merivoimat.