Hoppa till innehåll

Ett minjaktfartyg i NRF-beredskap under 2022

Kustflottan
Utgivningsdatum 28.12.2021 8.00
Pressmeddelande
Fartyg av Natos stående minröjningsfartygsavdelning till sjöss.

Marinen ställer ett minjaktfartyg av Katanpää-klass i beredskap i beredskapspoolen för kompletterande verksamhet för Natos snabbinsatsstyrkor för ett års tid under 2022.

Deltagandet i Natos beredskapstruppsverksamhet, NATO Response Force (NRF), utvecklar prestationsförmågan och den internationella interoperabiliteten hos Marinens fartyg och trupper samt beredskapen att ställa enheter i beredskap för marina krishanteringsoperationer.

Man har planerat att delta i verksamhet som hänför sig till Natos minröjning under beredskapsåret, så att interoperabiliten och de finländska truppernas eget kunnande kan fördjupas. I början av året ordnas en Natoledd stabsövning i minröjning, Dynamic Move 22, i vilken stabspersonal från Kustflottans 4. Minröjningsflottilj deltar från Finland. På våren och sommaren deltar ett minjaktfartyg av Katanpää-klass i övningsverksamheten för Natos stående minröjningsfartygsavdelning, bl.a. i övningen BALTOPS 22.

Kustflottans minjaktfartyg av Katanpää-klass och flottiljens personal är väl förberedda inför beredskapsperioden 2022. En motsvarande beredskapsperiod genomfördes år 2020 och då gav verksamheten många goda erfarenheter.

- Nästa år har vi möjlighet att utnyttja de erfarenheter vi fick under 2020. Nu vet vi redan från början att vi har förmåga att fungera i en internationell fartygsavdelning och kan koncentrera oss på att utveckla samarbetet ytterligare. Det är vår avsikt att förutom kunnandet inom det internationella stabsarbetet också fördjupa bildandet av nätverk, berättar kommendören för den 4. Minröjningsflottiljen, kommendör Juhani Lehtimäki.

Trots de gemensamma övningarna kommer minjaktfartyget av Katanpää-klass inte automatiskt att delta i en eventuell internationell krishanteringsoperation under beredskapsåret. Ett beslut om att ett finländskt fartyg ska delta i en operation kräver alltid ett separat politiskt beslut i enlighet med lagen om militär krishantering.

Deltagandet i beredskapstruppspoolen är en del av Försvarsmaktens normala internationella samarbete, i vilket Finland har deltagit sedan 2012.
 

´