Sektioner
Meny
Marinen

De första totalrenoverade transportbåtarna av Jurmo-klass sjösattes

Marinen 2.3.2020 15.10
Pressmeddelande

Marinens trupptransportbåtar av Jurmo-klass genomgår en totalrenovering. De första totalrenoverade Jurmo-båtarna sjösattes senaste vecka i Nylands brigad. Genom totalrenoveringen ökas kusttruppernas rörlighet och prestationsförmåga ända fram till 2030-talet. Båtar repareras och uppdateras till de marina truppförbandens bruk under åren 2019-2022.

Trupptransportbåtarna av Jurmo-klass har varit i användning inom Marinen sedan första hälften av 2000-talet.

Under den pågående totalrenoveringen förnyas eller repareras vid behov båtarnas skrov, motorer, växlar och styrhytt. Det blir få synliga, utvändiga förändringar, men båtarnas användarsäkerhet och ergonomi förbättras i samband med uppdateringen.

De totalrenoverade Jurmo-båtarna tas direkt i bruk bland annat inom båtförarutbildningen vid Nylands brigad, och beväringarna i kontingent 1/20 får utbildning i användning av den helt nya tekniken i båtarna.

Jurmo-båtarna har utrustats med den nyaste navigationsutrustningen som finns på marknaden för yrkesbruk, och bl.a. trimplan finns med som helt ny utrustning. 

Arbetena som ingår i totalrenoveringen utförs av Millog Oy och dess underleverantörer. Anskaffningens totalvärde är ungefär 22 miljoner euro.