Hoppa till innehåll

Det förnyade Syndalen är en viktig utbildningsplats för Marinen

Marinen
13.9.2021 16.25
Nyhet

Övningsområdet i Syndalen, Hangö har utvecklats i enlighet med ett utvecklingsprogram som pågår inom Försvarsmakten. På området har sprängningsfickor, fälttankningsplatser och en landningsplats för helikopter färdigställts. Detta öppnar även nya möjligheter för utbildningen, både när det gäller beväringar och reservister.

Marinen ordnar aktivt olika strids-, skjut- och röjningsövningar samt större kombinerade övningar i Syndalen. 

- I och med de färdigställda projekten kan man på sprängningsplatsen verkställa nästan alla delövningar inom pionjärvapenslaget som har med sprängning eller röjning att göra. Dessutom skapar fältet i fortsättningen utmärkta möjligheter för avveckling av övningar samt underhåll, berättar Marinens utbildningschef, kommendör Mika Mäkilevo

Flitig verksamhet med hänsyn till miljön 

Skjut- och övningsområdet i Syndalen har från och med 2019 utvecklats enligt ett utvecklingsprogram som uppgjorts av Försvarsmaktens logistikverk. Marinen har deltagit i projektet i egenskap av användarens representant och på så sätt ställt krav gällande funktioner, användbarhet samt placeringen av konstruktioner på området. I detta utvecklingsprojekt har i synnerhet miljöfrågorna beaktats noggrant, och det är en betydelsefull sak med tanke på hela Försvarsmakten.  

- Skjut- och övningsområdet i Syndalen är för tillfället det enda skjut- och övningsområdet inom Försvarsmakten som har ett miljötillstånd som vunnit laga kraft. Man respekterar naturligtvis de krav tillståndet ställer och strävar efter att i all verksamhet uppfylla de olika fordringar och bestämmelser som det medför, berättar Mäkilevo. 

Inom utbildningen och övningsverksamheten har man även nytta av de fälttankningsplatser som byggts i samband med projektet, då man kan tanka alla markgående fordon inklusive pansarvagnar samt helikoptrar på området. 

- Man kunde inte utföra fälttankning på området tidigare, eftersom nästan hela området befinner sig på grundvattenområde. Avfallshanteringsfältet som blir klart under slutet av året möjliggör sortering och insamling av olika slags avfall i enlighet med dagens krav, säger Mäkilevo och fortsätter: 

- Särskild uppmärksamhet har fästs vid hanteringen av dagvatten, och att det är rent, samt bullerhantering. På området mäts regelbundet hur rent grundvattnet är och det buller och de vibrationer som övningarna ger upphov till.  

Skjut- och övningsområdet, som omfattar cirka 1800 hektar, har varit i Försvarsmaktens användning sedan 1944 och används av Försvarsmaktens alla truppförband inom södra Finland. På området ordnas övningar under cirka 250-280 dygn per år. 

Läs mer: Miljökonsekvenserna i centrum vid Syndalens skjut- och övningsområde