Hoppa till innehåll

Balex Delta stärker samarbetet inför storolyckor

Kustflottan
Utgivningsdatum 21.8.2020 12.26
Pressmeddelande
Öljyntorjunta-alus Halli merellä. Kuvituskuva.

Kustflottans oljebekämpningsfartyg Halli deltar i den multinationella oljebekämpningsövningen Balex Delta 20 den 26.8.2020 vid Estlands kust.

Målsättningen med övningen är att träna olje- och kemikaliebekämpning till havs samt att stärka Marinens beredskap att fungera som en del av en multinationell fartygsavdelning tillsammans med myndigheter från de andra länderna kring Östersjön. Övningsscenariot är en storolycka till havs.

Balex Delta är en årlig oljebekämpningsövning för länderna kring Östersjön. Under övningen testas varningssystemet mellan länderna och den multinationella oljebekämpningsavdelningens funktion. I år har Estland ledningsansvaret för övningen. Gränsbevakningsväsendet leder det finska deltagandet i övningen och deltar med bevakningsfartyget Turva.