Hoppa till innehåll

Anhörigas dag ordnas 8.1.2023 i Nylands brigad –  Anmäl dig som besökare via din beväring

Nylands brigad
Utgivningsdatum 22.12.2022 12.50
Pressmeddelande

Anhöriga till de beväringar som inleder sin tjänstgöring i Nylands brigad i januari kan besöka brigaden söndag 8.1.2023. Varje beväring får bjuda in högst tre anhöriga till besöksdagen.

För familjemedlemmar och vänner till beväringarna i kontingent 1/23 ordnas anhörigas dag som avslutning på rekryternas första tjänstgöringsvecka. På så sätt får de nya beväringarna träffa sina anhöriga, och beväringarnas närstående får bekanta sig med rekryternas nya vardagsmiljö. Besökarna har möjlighet att besöka kasernerna där beväringarna inkvarteras.

Anhöriga till beväringarna i kontingent 2/22 har möjlighet att besöka brigaden 10.2.2023, då krigsmannaed och krigsmannaförsäkran ordnas.

Praktiska anvisningar

Varje rekryt kan bjuda in tre av sina närstående till garnisonen. Besökarnas identitet kontrolleras vid porten till brigaden. Varje beväring anmäler sina egna gäster enligt de anvisningar och den tidtabell som den egna enheten gett. Be alltså beväringen om närmare information om anmälan. 
Genom att begränsa antalet gäster säkerställs att ankomsten och identitetskontrollen går smidigt och att trafiken inom garnisonsområdet löper.

Under besöksdagen kan man komma till fots genom huvudporten eller med bil via en separat port. Utanför garnisonsområdet finns militärpoliser, som visar bilburna gäster till rätt port. Det finns parkeringsplatser för bilar på garnisonsområdet på den plats som märkts ut på den bifogade kartan.

Det lönar sig för besökarna att reservera tid för identitetskontrollen samt för eventuell parkering och drygt 500 meters promenad från parkeringsområdet till kasernbyggnaderna. För dem som kommer till fots är avståndet mellan ingången och kasernerna mindre än hundra meter.

De anhöriga får vistas i garnisonen kl. 10.30-13. I garnisonens matsal ordnas klockan 12 en inryckningsgudstjänst, som de anhöriga är välkomna att delta i.

Under dagen betjänar Soldathemmet besökarna både i den egentliga soldathemsbyggnaden och i byggnaden bredvid garnisonens matsal. Dessa platser har märkts ut på den bifogade kartan. Vi ber besökarna beakta att det stora besökarantalet kan leda till att köerna till Soldathemmets försäljningspunkter blir långa. Det lönar sig alltså att reservera tillräckligt med tid för besöket om man vill hinna besöka både beväringens inkvarteringsutrymme och Soldathemmet.  

Programmet under dagen är följande:

Kl. 10.30 Besökarna kan börja anlända till garnisonen 
10.30–13.00 Soldathemmet och dess pop-up-betjäningspunkt är öppna 
12.00–12.30 Inryckningsgudstjänst i matsalen 
13.00 Anhörigas dag avslutas 
 

(Klicka på kartan för att se en större bild!)

´