Hoppa till innehåll

"Övningen Ritva 21 har erbjudit unika ramar att testa, utveckla och visa vårt kunnande i operationer vid kusten"

Marinen
Utgivningsdatum 2.6.2021 16.10
Pressmeddelande
Porin prikaatin varusmiehiä metsässä harjoittelemassa. Harjoituksen johtaja Tuomas Tiilikainen seuraamassa toimintaa.

Övningen Ritva 21, den södra delen av Försvarsmaktens huvudkrigsövning, avslutas. Övningsledaren, flottiljamiral Tuomas Tiilikainen tackar trupperna för gemensamma insatser.

Övningen Ritva går mot sitt slut. Jag vill tacka alla dem som deltagit i planeringen av, förberedelserna för och verkställandet av övningen samt själva övningstrupperna, de värnpliktiga och den avlönade personalen, för er energi och era goda prestationer i syfte att uppnå målen för övningen. Övningen har hittills lyckats utmärkt och verkställts på ett säkert sätt. Mitt varmaste tack till er alla. Det arbete som gjorts för att planera övningen och kunna genomföra den på ett säkert sätt har varit enormt och är ofta osynligt. Nu har arbetet fått sin belöning!  

Övningen Ritva har erbjudit utmärkta, till och med unika ramar i synnerhet för Arméns och Marinens trupper att testa, utveckla och visa sitt kunnande i truppsammansättning i markoperationer och marina operationer vid kusten. Övningen och de trupper som stöder den har gjort det möjligt att samordna försvarsgrenarnas, Gränsbevakningsväsendets och olika myndigheters funktioner och upprätthålla funktionsförmågan i en omfattande övning i snabbt tempo. I sin helhet har övningen visat styrkan i gemensamma operationer, interoperabilitet och samarbete. 

Jag är övertygad om att övningen har varit givande och lärorik för alla trupper. För huvuddelen av trupperna har övningen varit den avslutande övningen på en lång och krävande övningsperiod, men det har egentligen inte synts: verksamheten har varit rask och man har hela tiden haft uppgiften i minnet. Truppernas vilja och anda har varit utmärkt. 

 Marinens trupper har framgångsrikt verkat tillsammans och på ett enhetligt sätt i syfte att nå målen för de marina operationerna med stöd av andra försvarsgrenar och myndigheter. Arméns övningstrupper, av vilka Björneborgs brigad och Gardesjägarregementet är de största, har anslutit sig till övningen Ritva norrifrån, till och med ända från Rovaniemi, och genomfört mångsidiga markoperationer inom ett vidsträckt område.  Flygvapnets stöd till övningstrupperna har varit oersättligt och på ett utmärkt sätt stött utvecklingen av alla övningstruppers kunnande.

Gränsbevakningsväsendets verksamhet har på ett utmärkt sätt stött Marinen i planeringen och genomförandet av de marina operationerna. Det stöd som logistiken, ledningssystemen och underhållet har erbjudit har gjort det möjligt för alla trupper att upprätthålla sin funktionsförmåga på den nivå som striderna och operationerna förutsätter. Det fina stödet från den svenska marinen erbjöd övningstrupperna, och i ett större perspektiv de marina operationerna, ett utmärkt komplement. Övningen gav varje trupp möjlighet att utvecklas och utveckla sin egen verksamhet effektivt och på ett mångsidigt sätt.

Extra färg åt vår verksamhet ger coronaepidemin, som fortsätter att vara aktuell. Under övningen har coronasäkerhetsåtgärderna iakttagits till punkt och pricka på både trupp- och individnivå, och således har vi uppenbarligen lyckats undvika omfattande exponering och smittfall, tack vare att alla känt sitt ansvar.    

Vi kan alltså alla vara synnerligen nöjda med övningen som snart avslutas. Returmarscherna har till en del redan inletts, och alla bör ha samma mål: att komma fram tryggt och säkert! Jag har glädjen och äran att önska alla de beväringar som hemförlovas i juni framgång och en aktiv tid i reserven. 

Jag vill tacka samtliga övningstrupper för en väl genomförd övning. Samtidigt vill jag gratulera de beväringar som snart hemförlovas och önskar en framgångsrik tid i reserven.

Jag tackar än en gång alla övningstrupper och dem som medverkat till att övningen lyckats, 

Flottiljamiral Tuomas Tiilikainen
Övningsledare