Hyppää sisältöön

"Ritva 21-harjoitus on tarjonnut ainutlaatuiset puitteet testata, kehittää ja osoittaa osaamistamme rantamaan operaatioissa"

Merivoimat
Julkaisuajankohta 2.6.2021 16.10
Tiedote
Porin prikaatin varusmiehiä metsässä harjoittelemassa. Harjoituksen johtaja Tuomas Tiilikainen seuraamassa toimintaa.

Puolustusvoimien pääsotaharjoituksen eteläinen osa Ritva 21 päättyy. Harjoituksen johtaja, lippueamiraali Tuomas Tiilikainen kiittää joukkoja yhteisestä ponnistuksesta.

Ritva 21-harjoitus on päättymässä. Haluan kiittää kaikkia harjoituksen suunnitteluun, valmisteluun ja toimeenpanoon osallistuneita sekä itse harjoitusjoukkoja, asevelvollisia ja palkattua henkilökuntaa tarmostanne ja hyvistä suorituksistanne harjoituksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Harjoitus on tähän saakka onnistunut erinomaisesti ja toteutettu turvallisesti. Parhaimmat kiitokseni teille kaikille. Työ, joka harjoituksen suunnitteluun ja turvalliseen toimeenpanoon on tehty, on ollut valtava ja usein näkymätöntä. Nyt se työ palkittiin!

Ritva-harjoitus on tarjonnut erinomaiset, jopa ainutlaatuiset, puitteet erityisesti maa- ja merivoimien joukoille testata, kehittää ja osoittaa osaamistaan joukkokokoonpanoissa rantamaan maa- ja merioperaatioissa. Harjoitus ja sitä tukevat joukot ovat mahdollistaneet puolustushaarojen, rajavartiolaitoksen ja eri viranomaisten toimintojen yhteensovittamisen ja toimintakyvyn ylläpitämisen nopeatempoisessa ja laaja-alaisessa harjoituksessa. Kokonaisuudessaan harjoitus on osoittanut yhteisoperoinnin, yhteensopivuuden ja yhteistyön voiman.

Luotan siihen, että harjoitus on kaikille joukoille ollut antoisa ja opettavainen. Pääosalle joukoista harjoitus on ollut pitkän ja vaativan harjoitusrupeaman päätösharjoitus, mutta se ei juuri ole näkynyt: toiminta on ollut reipasta ja tehtävä on aina pidetty mielessä. Joukkojen tahto ja henki on ollut erinomainen. 

Merivoimien joukot ovat menestyksellisesti toimineet yhdessä ja yhtenäisesti merioperaatioiden tavoitteiden saavuttamiseksi muiden puolustushaarojen ja viranomaisten tuella. Maavoimien harjoitusjoukot, suurimpina Porin prikaati ja Kaartin jääkärirykmentti, ovat liittyneet Ritva-harjoitukseen pohjoisesta aina Rovaniemeä myöten ja toteuttaneet monipuolisia maaoperaatioita laajalla alueella. Ilmavoimien tuki harjoitusjoukoille on ollut korvaamatonta ja se on tukenut erinomaisesti kaikkien harjoitusjoukkojen osaamisen kehittymistä. Rajavartiolaitoksen toiminta on erinomaisesti tukenut Merivoimia merioperaatioiden suunnittelussa ja toimeenpanossa.

Logistiikan, johtamisjärjestelmien ja huollon tuki on mahdollistanut kaikkien joukkojen toimintakyvyn ylläpitämisen taisteluiden ja operaatioiden edellyttämällä tasolla. Ruotsin merivoimien hieno tuki harjoitukselle tarjosi harjoitusjoukoille ja laajemmin merioperaatioille erinomaisen lisän. Harjoitus takasi kullekin joukolle mahdollisuuden kehittyä ja kehittää omaa toimintaansa tehokkaasti ja monipuolisesti. 

Oman lisävärinsä toimintaamme on tuonut yhä jatkuva korona-epidemia. Harjoituksen aikana korona-varotoimenpiteitä on noudatettu tinkimättä niin joukko- kuin yksilötasolla, joten laajoilta altistumisilta ja tartunnoilta on ilmeisimmin vältytty, kiitos kaikkien vastuullisuuden. 

Voimme siis kaikki olla erittäin tyytyväisiä kohta päättyvään harjoituksen. Paluumarssit ovat nyt jo osin käynnistyneet, ja kaikilla tulee olla sama tavoite: saapua turvallisesti perille! Kesäkuussa kotiutuvilla varusmiehille minulla on erityinen ilo ja kunnia toivottaa menestystä ja aktiivista aikaa reservissä.

Kiitoksia kaikille vielä kerran kaikille harjoitusjoukoille ja harjoituksen menestykseen vaikuttaneille, 

Lippueamiraali Tuomas Tiilikainen
Harjoituksen johtaja