Hoppa till innehåll

Nylands brigad

Nylands brigad upprätthåller beredskapen och utbildar moderna kustjägartrupper med hög prestationsförmåga för marinförsvarets behov.

Nylands brigad (NYLBR)
PB 5
10640 DRAGSVIK
Raseborgsvägen 39, Raseborg

Telefon 0299 800 (växel)
[email protected]
[email protected] 

´