Hoppa till innehåll

Förebyggande åtgärder mot adenovirusepidemi vid Nylands brigad

Nylands brigad
Utgivningsdatum 8.4.2024 14.04
Pressmeddelande

Nylands brigad har med låg tröskel vidtagit förebyggande åtgärder för att undvika en adenovirusepidemi.

Ett fåtal beväringar har testat positivt för adenovirus och även andra virus- och infektionssjukdomar cirkulerar bland beväringarna. Brigaden har tagit i bruk separat inkvartering för alla beväringar som har symptom eller insjuknat för att förhindra smittspridningen på enheterna.  För tillfället är antalet insjuknade ca 40. Centret för Militärmedicin, Dragsvik hälsostation ansvarar för vården av beväringarna.

Adenovirusepidemier har under vårvintern förekommit vid andra garnisoner i södra Finland.

Nylands brigad har för tillfället drygt 900 beväringar i tjänst. Utbildningen för friska beväringar fortsätter som normalt.

´