Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Nylands brigads Beväringskommitté

10640 Dragsvik

Telefon 0299 339 101

E-post: [email protected]

 

Kansliet är öppet: måndag – söndag 08:00 – 18:00

Fritidsutrymmet är öppet: måndag – fredag 17:30 – 20:30 och lördag - söndag 12.00-15.30 och 17.30-21.00. OBS! Gäller inte under coronapandemin. 

Beväringskommittén befinner sig i ett gult hus i närheten av Soldathemmet. 

Kontaktuppgifter funktionärer

 

Ordförande

Undersergeant Eemil Räty

Tel. 0299 339 101

 

Arbets- och studieombudsman (ASOM)

Jägare Berg

Tel. 0299 339 101

 

Fritidsombudsman (FOM)

Jägare Malinen

Tel. 0299 339 101

 

SOME-agent

Jägare Jansson

Tel. 0299 339 101

 

Instruktörer

Socialkurator Jonas Streng

Tel. 0299 331 702

E-post: [email protected]

 

Premiärlöjtnant Patric Westerlund

E-post: [email protected]

 

Idrottsofficer kaptenlöjtnant Harri Paukku

Tel. 0299 331 703

E-post: [email protected]

 

Informatör Hanna Tallberg

Tel. 0299 331 017

E-post: [email protected]