Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Nylands brigads Beväringskommitté

10640 Dragsvik
Telefon: 0299 339 101
E-post: [email protected]

Kansliet är öppet: måndag–söndag 08:00–16:30
Fritidsutrymmet är öppet: måndag–lördag kl. 18–20:30 och söndag kl. 16–20.30.
Beväringskommittén finns i ett gult hus i närheten av Soldathemmet.

Kontaktuppgifter funktionärer

Ordförande

Undersergeant Kaisla Dahlqvist
Tel. 0299 339 101

Arbets- och studieombudsman (ASOM)
Jägare Odessa Holmberg

Tel. 0299 339 101
Fritidsombudsman (FOM)
Jägare Aaron Meling

Tel. 0299 339 101
SOME-agent
Jägare Christian Ström

Tel. 0299 339 101
Grafiker
Jägare Erik Kinnunen

Tel. 0299 339 101
Redaktör
Jägare Alex Nyman

Tel. 0299 339 101

Instruktörer

Socialkurator Jonas Streng
Tel. 0299 331 702
E-post: [email protected]

Premiärlöjtnant Patric Westerlund
E-post: [email protected]

Idrottsofficer kaptenlöjtnant Harri Paukku
Tel. 0299 331 703
E-post: [email protected]

Informatör Hanna Tallberg
Tel. 0299 331 017
E-post: [email protected]

´