30.05.2020–01.06.2020

Huovinrinne, Säkylä, Kjulo, Vittis

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanterivapen på Huovinrinne skjutområde 30.5. vid 06:00–24:00, 31.5. vid 06:00–24:00 och 1.6. vid 06:00–24:00.

Farligt område är hela Huovinrinne skjutområde.

Det skjutande truppförbandet är Björneborgs brigad.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 441 950.

instagram