18.12.2019–19.12.2019

Makilo och Katajaluoto, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med fartygsartilleri 18.- 19.12.2019 klockan 08:00 - 20:00 i Makilo och Katajaluoto skjutområden EF R75, R104-R107.

Det farliga områdets västra gräns är Bågaskär - Svartbådan och östra gräns är Kytö - Berggrund.

Det skjutande truppförbandet är Kustflottan.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 317 250 och under skjutningen VHF-kanal 16.

instagram