22.05.2020–27.05.2020

Makilo, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med kustartillerivapen och infanterivapen i Makilo 22.–27.5.2020 dagligen mellan kl. 06:00 - 24:00.

Det farliga området sträcker sig till 20 km avstånd i en sektor, vars vänstra gräns är Makilo - Rönnskär - Söderskär och högra gräns är Makilo - Sommarö - Bågaskär.

Det skjutande truppförbandet är Kustbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 328 500.

instagram