Hoppa till innehåll

Nylands brigads edgång och högtidlig försäkran

Lördag 12.8.2023 kl. 10.00 –  16.00

De beväringar som tjänstgjort under rekryttiden i Nylands brigad avlägger krigsmannaeden eller ger hörtidligförsäkran i Dragsvik 12.8.2023.

Brigadkommendören, kommodor Jyri Kopare utnämner rekryterna till jägare. Garnisonens portar är öppna kl. 10.00 - 16.00. Högtidlig försäkran är kl. 11.20 och krigsmannaedgången kl. 12.00. Endast de gäster som anmält sig på förhand har möjlighet att närvara vid festligheterna.

Målgrupper: medborgare


´