Suomen ja Ruotsin merivoimien komentajat allekirjoittivat yhteistyösuunnitelman

Merivoimat 27.2.2020 9.09
Tiedote

Merivoimien komentaja, kontra-amiraali Jori Harju ja Ruotsin merivoimien komentaja, kontra-amiraali Ewa Skoog Haslum allekirjoittivat 25.2. Ruotsin ja Suomen merivoimien yhteistyösuunnitelman, joka määrittää tulevien vuosien tavoitteet ja askeleet maiden merivoimien väliselle tiivistyvälle yhteistyölle.

Yhteistyösuunnitelma vahvistaa molempien maiden puolustusta ja tukee merellisen toimintaympäristön turvallisuutta, jota luodaan yhteisillä operaatioharjoituksilla ja yhteisesti käytettävillä sekä yhteensopivilla suorituskyvyillä.

Merellisten yhteisoperaatioiden harjoittelu pitää sisällään mm. tiedonvaihdon, johtamisen, merivalvonnan sekä alueellisen koskemattomuuden valvomisen ja turvaamisen harjoittelua kaikissa valmiustiloissa.

Ruotsin ja Suomen merivoimien välinen yhteistyö pitää jo nyt sisällään mm. tiivistä harjoitus- ja koulutusyhteistyötä sekä materiaaliyhteistyötä, jotka jatkuvat. Meritilannekuvaan liittyvää tietoa vaihdetaan myös päivittäin.

Merivoimien komentaja, kontra-amiraali Jori Harju ja Ruotsin merivoimien komentaja, kontra-amiraali Ewa Skoog Haslum allekirjoittivat 25.2. Ruotsin ja Suomen merivoimien yhteistyösuunnitelman, joka määrittää tulevien vuosien tavoitteet ja askeleet maiden merivoimien väliselle tiivistyvälle yhteistyölle.