Sektioner
Meny
Marinen

Finlands och Sveriges marinkommendörer undertecknade en samarbetsplan

Marinen 27.2.2020 9.09
Pressmeddelande

Kommendören för Marinen, konteramiral Jori Harju och Sveriges marinchef, konteramiral Ewa Skoog Haslum undertecknade den 25 februari en samarbetsplan som fastställer målsättningarna och utgör stommen för det allt intensivare samarbetet mellan den svenska och finska marinen under de kommande åren.

Samarbetet stärker båda ländernas försvar och stöder säkerheten i den marina omgivningen. Säkerhet skapas i synergi genom gemensamma operationsövningar och interoperabla förmågor.

Övningen av gemensamma marina operationer omfattar bl.a. informationsutbyte, ledarskap, sjöövervakning samt övervakning och tryggande av den territoriella integriteten under alla beredskapstillstånd.

Den svenska och finska marinens samarbete omfattar redan nu bl.a. intensivt övnings- och utbildningssamarbete samt materielsamarbete, och detta samarbete fortsätter. Information som bidrar till sjölägesbilden utbyts dagligen.