Marinens årsdag i Åbo 8–9.7.2018

Marinen 28.6.2018 9.49 | Publicerad på svenska 28.6.2018 kl. 12.12
Pressmeddelande

Marinen fyller 100 år i år. Jubileumsåret till ära firar marinen sin årsdag i Åbo 8–9-7.2018 vid stranden av Aura å, framför Forum Marinum.

Marinen fyller 100 år i år. Jubileumsåret till ära firar marinen sin årsdag i Åbo 8–9-7.2018 vid stranden av Aura å, framför Forum Marinum.

Marinens alla fartygsklasser lägger till vid stranden av Aura å söndag 8.7. På marinens årsdag 9.7 ordnas paradmönstring, som tas emot av kommendören för försvarsmakten, general Jarmo Lindberg och kommendören för marinen, viceamiral Veijo Taipalus.

Jubileumsåret till ära gästar även utländska örlogsfartyg från sju länder Åbo i samband med årsdagen. Publiken kan ta del av Open Ship- presentationer på både inhemska och utländska fartyg, Flottans musikkårs och den populära Värnpliktsmusikkårens Showbands konsert samt lyssna till ett föredrag om marinens historia och nutid, som är öppet för alla. Föredraget hålls av kommendör i a Visa Auvinen och kommendör Marko Laaksonen. Marinens årsdag 9.7 avslutas i skymningen med festbelysning på alla fartyg.

Läs mer:  Facebook -evenemangsidan

Årsdagen medför undantag i trafikarrangemangen

Det område där evenemanget ordnas utgör ett tillfälligt militärområde för försvarsmakten. Åbo stad och hamn har beviljat marinen tillfällig rätt att använda områdena. Vattentrafiken på Aura å begränsas under evenemanget. Vid Forum Marinum och kring Åbo slott råder avvikande trafikarrangemang, och trafiken begränsas tillfälligt på Västra strandgatan och på Erik av Pommerns strand. Marinen rekommenderar att man tar sig till området med kollektiva färdmedel.

På evenemangsområdet och dess närområden råder tillfällig begränsning av luftfarten "EFR408-TURKU" beträffande obemannad luftfart, som gäller fjärrstyrda luftfartyg, obemannade luftfartyg och modellflygplan. Begränsningen gäller 8.7.2018 kl. 08:00–10.7.2018 kl. 12:00. All olovlig flygverksamhet inom området anmäls till polisen. Noggrannare information finns på Trafis webbsida på adressen: droneinfo.fi.

Observera att det finns synnerligen få parkeringsplatser på området och att parkering inte är tillåten på Forum Marinums innergård. På områden som omges av stängsel får man inte ta med sig väskor, ryggsäckar eller kameror, och fotografering är förbjuden. Området har bevakade förvaringsutrymmen.

Under paraden 9.7 avfyras 21 salutskott med kanon. Skjutningen medför buller inom området kl. 10:30–11:30.

Gästande utländska fartyg:

Sverige HMS Visby, en korvett av Visby-klass

Danmark HDMS Nymfen, ett patrullfartyg av Diana-klass

Lettland LVNS Talivaldis, ett minjaktfartyg av Tripartite-klass

Litauen LNS Skalvis, ett minjaktfartyg av Hunt-klass

Estland ENS Sakala, ett minjaktfartyg av Sandown-klass

Storbritannien HMS Montrose, en fregatt av typ 23

Storbritannien HMS Ramsey, ett minjaktfartyg av Sandown-klass

Polen ORP Wodnik, ett utbildningsfartyg av Wodnik-klass