Upphandlingsbeslut för projektet Flottilj 2020 godkänt - Nya korvetter av Pohjanmaa-klass stärker Marinens prestationsförmåga

Marinen 19.9.2019 13.38
Pressmeddelande

Upphandlingsbeslutet för Försvarsmaktens strategiska projekt Flottilj 2020 om anskaffning av multirollkorvetter av Pohjanmaa-klass godkändes vid Statsrådets allmänna sammanträde den 19 september.

Försvarsmaktens logistikverk, Saab AB, Rauma Marine Constructions och Aker Arctic Technology AB kommer den 26 september i Åbo att underteckna de avtal som krävs för fartygsanskaffningen.

Marinen är synnerligen tillfreds med upphandlingsbeslutet och avtalens innehåll. I och med anskaffningen av den nya fartygsklassen kan Försvarsmakten ännu mer effektivt än tidigare övervaka och trygga Finlands territoriella integritet, avvärja angrepp från havet och försvara Finlands vitala sjöförbindelser, varje dag, året om.

Målsättningen med anskaffningen har varit att de nya fartygen ersätter prestationsförmågan hos de av Marinens fartyg som redan har tagits ut bruk, eller under de närmaste åren kommer att tas ur bruk, med sådana prestationsförmågor som framtidens verksamhetsmiljö förutsätter. För försvarsförmågan som helhet är anskaffningen livsviktig eftersom den utgör ryggraden i finska Marinens prestationsförmåga och stridsfartygskapacitet. Anskaffningen är en framgång även med tanke på försörjningsberedskapen, den finländska kompetensen inom skeppsbyggnad och förmågan att underhålla systemen. Anskaffningen ger finländska aktörer arbete och kompetens som gör att fartygen och deras vapen- och sensorsystem kan underhållas under hela den planerade livscykeln.

Multirollkorvetterna av Pohjanmaa-klass som kommer att användas av Marinen tjänar hela försvarssystemet eftersom fartygens system är kompatibla med både Flygvapnets och Arméns enheter. Pohjanmaa-klassens fartyg har planerats i enlighet med Försvarsmaktens krav och i synnerhet för att kunna operera i förhållandena i Östersjön. Fartygen är välutrustade med olika vapensystem och sensorer. De speciella förhållanden som råder i Finland förutsätter förmåga att operera i is, lång operationstid i alla förhållanden i Östersjön samt förmåga att lägga ut sjöminor. Kommendören för Marinen, flottiljamiral Jori Harju, betonar att fartygen är en anskaffning för hela Finland:

- Fartygen av Pohjanmaa-klass anskaffas och byggs i första hand för Finland, för att Marinen även i fortsättningen ska upprätthålla sin prestationsförmåga och kunna trygga finländarnas livsbetingelser under normala förhållanden och undantagsförhållanden. De avtal som nu ingåtts ger Marinen ett prestationsdugligt stridssystem. För att upprätthålla Försvarsmaktens marina prestationsförmåga är anskaffningen oundviklig och strategisk.

- Jag är synnerligen tillfreds med det avtal som nu ingåtts. Vi får en flottilj som uppfyller Finlands behov, både under fredstid och kristid, sammanfattar Harju.

Pohjanmaa-klassen är en mångsidig och slagkraftig stridsfartygsklass som kompletterar Marinens stridssätt på ett nytt sätt. De nya prestationsförmågorna gör det bland annat möjligt att använda eld även mot markmål, att ännu effektivare skapa en lägesbild i realtid, att mer omfattande samverka med Försvarsmaktens övriga trupper samt att effektivera övervakningen av och inverkan på undervattensobjekt. Försvarsmakten kommer att använda de nya fartygen av Pohjanmaa-klass ända in på 2050-talet.