Hoppa till innehåll

Övningen Uusimaa 17 avslutad - marinen

Marinen
Utgivningsdatum 4.12.2017 13.12 | Publicerad på svenska 5.12.2017 kl. 9.56
Pressmeddelande

Försvarsmaktens huvudkrigsövning Uusimaa 17 är nu avslutad. Målsättningen med övningen var att öva samarbete i händelse av en militär kris som utvecklas i snabb takt, samt att testa beredskapen att försvara huvudstadsregionen på marken, till havs och i luften.

Marinen deltog i övningen med sina egna marina övningshelheter, där man kunde öva marinens viktigaste uppgift; att avvärja angrepp från havet. Marinens delövning leddes av Kommendören för marinen, viceamiral Veijo Taipalus.

– I en situation som utvecklas snabbt framhävs vikten av ett fungerande samarbete mellan försvarsgrenarna, Försvarsmaktens verk och olika myndigheter för att genomföra sjöoperationer.

Övningens tre första dagar utgjorde ett så kallat hybridskede då man övade myndighetssamarbete. Marinen övar regelbundet tillsammans med sjöbevakningen, som deltar i nästan alla övningar, och samarbetet mellan marina aktörer (METO) har redan långa traditioner.

Den unika verksamhetsmodellen för samarbetet mellan marina aktörer har som målsättning att utveckla och effektivera den marina verksamheten samt att höja produktiviteten och reducera kostnaderna. I nuläget deltar Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet, Trafi och Trafikverket i samarbetet.

Väderförhållandena var ganska krävande under övningen och påverkade i viss mån övningens förlopp.

– Hos marinen har tjänstgöringssäkerheten högsta prioritet. Övningsförhållandena var krävande men den planerade verksamheten kunde genomföras på ett sätt där tjänstgöringssäkerheten beaktades. Detta är ett bevis på att marinens personal är ytterst kompetent, konstaterar amiral Taipalus.

Marinens prestationsförmågor består av att lägga ut sjöminor, ytavvärjning, ubåtsbekämpning, luftvärn och minröjning och de stöds av en gemensam sjölägesbild. Den marina avvärjningsförmågan byggs också upp av personalens kunnande, som byggs upp genom att utbilda personal reservister och beväringar och genom att öva inför undantagsförhållanden. Under övningen Uusimaa 17 intog reservistutbildningen en central roll, och reservister utbildades både på marken, till havs och i luften.

Enligt amiral Taipalus har reservisternas engagemang för övningen varit imponerande.

– Övningen Uusimaa 17 har bevisar att marinen kan uppfylla sin uppgift och är i beredskap alla dagar, året runt.

Bild: Combat Camera, Samuli Haapala