Hoppa till innehåll

Under sjöstridsövningen Viola 22 övas gemensamma operationer

Marinen
Utgivningsdatum 25.5.2022 15.41
Pressmeddelande

Sjöstridsövningen Viola 22, som leds av Marinstaben, arrangeras under tiden 27.5 – 3.6.2022. Övningsverksamheten koncentreras för kustförbandens del till västra Nylands kustområden och skärgård samt för de marina förbandens del till Skärgårdshavet.

Sjöstridsövningen Viola 22 är Marinens huvudkrigsövning denna vår. Under övningen bedöms kunnandet i truppsammansättning hos de beväringar i kontingenterna 2/21 och 1/22 som hemförlovas i juni. 


Under övningen genomförs en gemensam operation, där de marina förbanden övar sina operativa uppgifter, såsom bekämpning med roboteld, minering, minspaning och skyddande av sjötrafiken. Kustförbanden övar stridsuppgifter, såsom bekämpning av luftland-sättning och landstigning samt intagning av områden i kustförhållanden.

I övningen deltar flera fartygsenheter (stridsfartyg, stödfartyg, kommandobåtar) från Marinen och Gränsbevakningsväsendet. Dessutom deltar helikopterenheter i övningen.

Uttis jägarregemente och Flygvapnet genomför flygningar i södra Finland och på Skärgårdshavet. Den totala styrkan som består av beväringar, reservister och avlönad personal uppgår till över 2000 personer. Ledare för övningen är Marinens operationschef, kommodor Juhapekka Rautava