Sektioner
Meny
Marinen

Övning av lägesbildssamarbete mellan Finland och Sverige på Östersjön

Marinen 28.2.2020 9.44
Pressmeddelande

Fartyg från den svenska och finska marinen övar lägesbildssamarbete och ledarskap tillsammans under vecka 10.

Fartygen och de ledningsinstanser som utför sjöövervakning övar sjöövervakning och identifieringsuppdrag samt testar signalförbindelser. Verksamheten koncentreras till de nordliga delarna av Östersjön mellan Sverige och Finland.

Ledningsinstanserna övar sig även i att ta ledning över den andra partens sjöövervakningsenheter som deltar i övningen och använda dem i syfte att förenhetliga lägesbilden och testa ledarskapsmetoderna.

Som avslutning på övningen genomför de deltagande fartygen skjutningar med fartygsartielleri i området runt Örö. 

Målet för lägesbildssamarbetet mellan Finland och Sverige är en effektivare användning av resurserna och förbättrad allmän lägesmedvetenhet. Marinen utbyter regelbundet lägesinformation från områdesövervakningen samt lägesbilder med Sverige.