Hoppa till innehåll

Krigsmannaedgång och -försäkran i Nylands brigad

Nylands brigad
12.8.2019 15.48
Pressmeddelande

Krigsmannaedgång och -försäkran, för rekryter som inledde sin tjänstgöring vid Nylands brigad i juli, ordnas i Dragsvik lördag 17.8.2019.

Under tillfället utnämner brigadkommendören Arvi Tavaila rekryterna till jägare. Som förestavare fungerar riksdagsledamot Anders Adlercreutz. Dagen är samtidigt en besöksdag för beväringarnas anhöriga och vänner. Portarna öppnas kl. 10 och stängs kl. 16. På programmet står bl.a. parad och materialutställning.

Tillställningen kan förorsaka trängsel i trafiken utanför garnisonsområdet. Militärpolisen dirigerar trafiken till och från garnisonsområdet. Besökare ombeds parkera inne på garnisonsområdet.