Hoppa till innehåll

Krigsmannaedgång och -försäkran i Nylands brigad

Nylands brigad
12.2.2019 12.54
Pressmeddelande

Krigsmannaedgång och -försäkran för de rekryter som inledde sin tjänstgöring vid Nylands brigad i januari ordnas i Dragsvik lördag 16.2.2019.

Under evenemanget utnämner brigadkommendören, kommodor Arvi Tavaila rekryterna till jägare. Som förestavare fungerar riksdagsledamot Thomas Blomqvist. Dagen är samtidigt en besöksdag för beväringarnas anhöriga och vänner. Portarna öppnas kl. 10 och stängs kl. 16. På programmet står bl.a. parad och materialutställning.

Tillställningen kan förorsaka trängsel i trafiken utanför garnisonsområdet. Militärpolisen dirigerar trafiken till och från garnisonsområdet. Besökare ombeds parkera inne på garnisonsområdet.