Hoppa till innehåll

Röjdykare i aktionsberedskap i EU:s stridsavdelning – Det finländska utbildningssystemet ger specialkunnande på hög nivå

Marinen
Utgivningsdatum 8.3.2024 14.01
Pressmeddelande
En EUBG-röjdykare söker sprängmedel under en övning under vattenytan.
En EUBG-röjdykare söker sprängmedel under en övning under vattenytan.

I krigs- och krissituationer behöver Försvarsmakten personer som har förmåga att röja sprängmedel såväl på sjöbottnen som på land. Dessa tekniskt krävande och långvariga utbildningar hinner man inte genomföra på ett ögonblick, varför det kunnande som behövs måste stå till förfogande på förhand. Att permanent anställa professionella enheter på hög nivå skulle emellertid förbruka en för stor andel av försvarsbudgeten.

Ett exempel på en sådan specialutbildad professionell enhet som skapats med tanke på behov är Marinens EOD-dykaravdelning. EOD betyder Explosive Ordnance Disposal, dvs. röjning av sprängmedel. Enheten utställdes sommaren 2023 för en europeisk stridsavdelnings behov. Finland har beslutat placera soldater i beredskap i stridsavdelningen för en viss tid.

Under den första hälften av 2024 kommer European Battle Group (EUBG) att bestå av en fransk luftlandsättningsbrigad, ett belgiskt artilleribatteri samt en finländsk EOD-dykaravdelning. Finlands uppgift är att röja submarina sprängmedel samt improviserade eller militära sprängmedel på land under stridsavdelningens operationer. Stridsavdelningen kan genom Europeiska kommissionens beslut användas under militära och icke militära kriser i Europa och på andra kontinenter.

Av hurudana personer består de professionella enheterna?

De som ska utbildas för specialuppgifter genomgår en tuff urvalsprocess som resulterar i att noggrant utvalda, självständigt tänkande och anpassningsbara personer antas till utbildningen – dessa personer kan vara antingen i uppbådsåldern eller kan redan ha fullgjort sin militärtjänst.

En sådan specialuppgift är uppgiften som röjdykare. I uppgiften ingår dykning i kustvatten för att söka efter och röja eventuella sjöminor eller övriga sprängmedel. Detta är inte bara ett farligt arbete, utan också ett ytterst tekniskt arbete och därför måste personerna vara kompetenta såväl som dykare som på att hantera sprängmedel. De måste behärska högteknologisk utrustning som möjliggör effektiv verksamhet i alla slags vattenförhållanden.

Individerna som genomgått den intensiva och samtidigt kostnadseffektiva utbildningen flyttas över till reserven, där de upprätthåller sitt kunnande under repetitionsövningar.

Då det behövs specialutbildade personer, inleds rekryteringen i den personalpool som består av Försvarsmaktens reservister och stampersonal. I det skede då enheten bildas ges vid behov ytterligare teknisk utbildning för att stärka specialkunnandet och övningarna som genomförs i truppsammansättning säkerställer att det är möjligt att tillämpa kunnandet i praktiska situationer.

Finländarnas relativt höga allmänbildning och mångsidiga språkkunskaper hjälper oss att klara av även internationella uppgifter. Under krishanteringsoperationer är finländarna kända för sitt jordnära förhållningssätt till lokalbefolkningen och deras seder. Förståelse för lokalbefolkningens situation och förmåga att undvika att konflikterna eskalerar har gjort det möjligt att utföra uppgifterna under de gångna decennierna.

Reservistkarriär jämsides med civil karriär

En finländsk anställd i EOD-dykaravdelningen är en 24-årig universitetsstuderande från Helsingfors. Han gick Försvarsmaktens röjdykarkurs för några år sedan, därefter har han upprätthållit sitt kunnande under regelbundna repetitionsövningar. För reservister som honom uppstår tidvis möjlighet att arbeta i terrängsammanhang då Försvarsmaktens behov så kräver. Det är frivilligt att söka sig till dessa uppgifter som kräver specialkunnande och detta visar sig för sin del som hög motivation hos personalen.

- Försvarsviljan i Finland är bland de högsta i världen och att utbilda sig för förvarets behov är en plikt som man är en allmänt erkänd plikt. Det är säkert också därför det ordnade sig med ett halvt års paus från studierna endast genom att meddela universitetet.

Globalt sett är det sällsynt att man gör pauser i universitetsstudier för att tjänstgöra frivilligt inom armén.

- Den militära vardagen erbjuder en välkommen motvikt till studierna som varar i många år. I EOD-avdelningen har jag avlagt högklassiga kurser tillsammans med likasinnade arbetskamrater och utbytt information med motsvarande enheter i andra länder. Jag är övertygad om att den arbetserfarenhet som jag får under min reservistkarriär också kommer att stöda min civila karriär. 


En EUBG-röjare spanar efter en eventuell bilbomb i ett övningsscenario på land.

´