Hoppa till innehåll

Rikligt med Försvarsmaktens fordonsavdelningar i trafiken i södra Finland

Utgivningsdatum 30.5.2021 16.41
Pressmeddelande

Försvarsmaktens huvudkrigsövnings södra delövning Ritva 21 syns i trafiken då fordonsavdelningarna flyttar sig till övningsområden.

Fordonsavdelningarna som deltar i övningen rör sig i trafiken i västra och södra Finland från och med söndag kväll. 

Under söndag kväll och måndagen flyttar sig trupper från Säkylä stafflerat söderut via rutterna Säkylä - Aura - Salo – Kisko – Lojo och Säkylä - Virttaa - Loimaa - Somero – Kiikala.

Under måndagen kör totalt ca 600 fordon från Säkylä till Lojo, huvudsakligen via mindre vägar Loimaa – Somero området. Fordonen kör huvudsakligen i avdelningar med max fem fordon per avdelning. Under början av veckan fortsätter övningstrupperna längs riksväg 25 från Lojo mot Hangö.

Ritva 21-övningen är samtidigt Marinens huvudkrigsövning där samtliga Marinens truppförband deltar. I övningen deltar också en betydande del trupper från Armén och också från Flygvapnet, Försvarsmaktens Logistikverk, Försvarshögskolan och Gränsbevakningsväsendet. Totalt deltar ca 6000 personer i övningen, varv 700 är reservister.

´