Hoppa till innehåll

Avtalen om korvetterna av Pohjanmaa-klass undertecknades i Åbo

Marinen
Utgivningsdatum 26.9.2019 16.33
Pressmeddelande

Avtalen om anskaffningen och byggandet av stridsfartygen av Pohjanmaa-klass inom ramen för Försvarsmaktens strategiska projekt undertecknades i Åbo torsdagen den 26.9.2019. I undertecknandet av avtalen deltog Försvarsmaktens logistikverk, Rauma Marine Constructions Oy, Saab Ab samt Marinen.

Förutom de egentliga avtalen undertecknade avtalspartnerna samt kommendören för Marinen, flottiljamiral Jori Harju under dagen en samarbetsförklaring projektparternerna emellan.

- Undertecknandet av denna symboliska samarbetsförklaring avspeglar  den gemensamma målbild som partnerna som engagerat sig i projektet  har kommit överens om. I och med projektet får Marinen sina mest prestationsdugliga krigsfartyg genom tiderna, konstaterade kommendören för Marinen, flottiljamiral Jori Harju.

Avtalen som gäller anskaffningen och byggandet av korvetterna ingår i en mycket omfattande helhet. Den kommer att ge Finland tillgång till en effektiv stridsfartygsklass med förmåga att trygga och försvara den nationella suveräniteten ända fram till slutet av 2050-talet.

- Marinen kommer att rikta ytterligare egna resurser på övervakningen av färdigställandet av Pohjanmaa-klassen och ibruktagandet av den redan fr.o.m. början av 2020-talet medan de största satsningarna koncentreras till mitten av 2020-talet. Marinen kommer att göra allt för att fartygen ska uppnå operativ beredskap 2028, berättar Harju i sin text som har publicerats i dag i generalbloggen på Försvarsmaktens webbplats.

Byggandet av det första fartyget inleds på varvet i Raumo 2022.

´