Hoppa till innehåll

Tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militära övningsverksamhet

Kustbrigaden
14.9.2017 16.24
Pressmeddelande

Den stridsövning som leds av Kustbrigaden verkställs 30.10 - 3.11.2017 på mark- och kustområdet mellan Hangö och Lovisa enligt den förteckning över kommuner och städer som finns i bilagan.

På privata eller allmänna fastigheter utförs inga sprängningar, grävarbeten eller övriga ändringar av fastigheten utan skild överenskommelse med fastighetens ägare. Försvarsmakten får inte orsaka egendom onödig olägenhet eller skada.

Försvarsmakten har inte rätt att använda bostadshus eller gårdsplaner och trädgårdar i anslutning till dem, odlingsmark före skörden, bryggor som hör till privata fastigheter eller försöksfält inom jord- och skogsbruket.

Delfåendet anses ha skett den sjunde (7) dagen efter det att beslutet publicerats i officiella tidningen (publicerades 15.9.2017). Omprövning av detta beslut får begäras på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003). Ändring i det beslut som meddelats med anledning av begäran om omprövning får sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Ett beslut som gäller användningen av en fastighet får verkställas trots ändringssökande, om inte besvärsinstansen förbjuder verkställigheten.

Ytterligare information om övningen ges av kommendör Mika Salin och kommendörkapten Jari-Pekka Kettula, tfn 0299 800 (växel).

Ytterligare information om beslutet ges av kaptenlöjtnant Timo Kallioinen, tfn 0299 800 eller [email protected]

-

Beslut: Tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militära övningsverksamhet 30.10. - 3.11.2017 (Kustbrigaden). FI/SV

Anvisning om begäran om omprövning. FI/SV.