Hoppa till innehåll

Beslut om tillfällig användning av fastigheter

Kustbrigaden
6.3.2017 10.44
Pressmeddelande

Kustbrigaden har fattat beslut om tillfällig användning av fastigheter inom mark- och skärgårdsområdet mellan Hangö och Vederlax.

Kustbrigaden har 7.2.2017, med stöd av 14 §) (28.6.2013/509) och 15 § i lagen om försvarsmakten (551/2007), fattat beslut om användning av tillfällig användning av fastigheter under tiden 15–19.5.2017 för försvarsmaktens övningsverksamhet. Övningen leds av Sjöspaningsbataljonen vid Kustbrigaden.

Beslutet gäller fastigheter som är nödvändiga för försvarsmaktens tillfälliga övningsverksamhet och som är belägna på områden i Hangö, Raseborg, Ingå, Kyrkslätt, Esbo, Helsingfors, Sibbo, Borgå, Lovisa, Pyttis, Kotka, Fredrikshamn och Vederlax.

Tillfällig användning av fastigheter består närmast av förflyttningar och transporter

Försvarsmakten har rätt att tillfälligt använda andra fastigheter än dem som försvarsmakten stadigvarande förfogar över, om det är nödvändigt med tanke på militär övningsverksamhet. Försvarsmakten får dock inte orsaka egendom onödig olägenhet eller skada.

Tillfällig användning av fastigheter och vägar omfattar närmast förflyttningar och transporter via allmänna och privata vägar och områden, gruppering, inkvartering och att fartyg stöder sig på stränder och hamnar. På privata eller allmänna fastigheter utförs inga sprängningar, grävarbeten eller övriga ändringar av fastigheten utan skild överenskommelse med fastighetens ägare. Försvarsmakten har inte rätt att använda bostadshus eller gårdsplaner och trädgårdar i anslutning till dem, odlingsmark före skörden, bryggor som hör till privata fastigheter eller försöksfält inom jord- och skogsbruket.

Beslutet har publicerats i officiella tidningen 17.3.2017 och om övningen informeras i Helsingin Sanomat. Delfåendet anses ha skett på den sjunde (7) dagen efter att detta meddelande har publicerats i officiella tidningen. Beslutet finns till påseende vid porten till Obbnäs garnison (02470 Kyrkslätt) under tiden 15.3– 20.5.2017 och på webbsidan www.merivoimat.fi.

Kontaktuppgifter

Ytterligare information om övningen ges av kommendör Petri Ilvesaro eller kaptenlöjtnant Beatrice Granfelt, tfn 0299 800 (växel). Ytterligare information om beslutet ges av kaptenlöjtnant Timo Kallioinen, tfn 0299 800 (växel) eller per e-post [email protected]

 

Harjoitukset ja ammunnat Upinniemi, Kirkkonummi