Hoppa till innehåll

Övningen Freezing Winds 22 avslutas - Marinens internationella övningar innehar en central roll för stabiliteten i Östersjöområdet

Marinen
Utgivningsdatum 1.12.2022 10.38 | Publicerad på svenska 1.12.2022 kl. 10.38
Pressmeddelande

Den internationella övningen Freezing Winds 22 som leds av Marinen avslutas fredagen den 2.12. Övningstrupperna återvänder till sina garnisoner för underhåll efter övningen under fredagsförmiddagen.

Freezing Winds 22 är en av de största sjökrigsövningar som någonsin arrangerats i Finland. I övningen deltog nästan 5000 soldater från 12 olika länder.

Under övningens gång har de finländska och internationella trupperna fått uppleva både snöstorm och isiga fartygsdäck. Väderleks- och ljusförhållandena i Östersjöområdet har utgjort en verklig utmaning för övningstrupperna. Övningsledaren, flottiljamiral Jukka Anteroinen berättar om övningen:

- De rådande svåra väderleks- och ljusförhållandena bidrar till att värdet av att vi med framgång lyckats genomföra gemensamma operationer under övningen ökar ytterligare. Det var precis det här vi ville öva. Att vi under det här året intensivt har övat i internationella sammanhang syns nu i att vi har bättre rutiner för att arrangera internationella övningar. 

Under övningen genomförde flottan och kustförbanden en gemensam internationell sjöoperation i Finska viken och Skärgårdshavet. En tillräcklig samverkansförmåga för sjöförsvar spelar en central roll till exempel i att trygga sjöförbindelserna för handelssjöfarten.

- I egenskap av en till Nato inbjuden observatör är vår målsättning fortfarande att hålla Marinens viktigaste övningar öppna för våra partnerländer att delta i. På detta sätt bidrar vi för vår del till att stabilisera läget i Östersjöområdet, påminner Anteroinen.

Fartyg från övningen besöker Åbo och Helsingfors

Efter övningen besöker Natos minröjningsstyrka (SNMCMG1) Åbo 1-5.12. Styrkan består av det tyska underhållsfartyget FGS Mosel och minjaktfartyget FGS Sulzbach-Rosenborg. Fartygen lägger till i Åbo hamn. Kustflottan fungerar som värd för besöket.

Den amerikanska jagaren av Arleigh Burke-klass, USS Paul Ignatius och det tyska minjaktfartyget FGS Dillingen besöker Helsingfors från 2 Dec.  Fartygen lägger till vid Ärtholmen och som värd för besöket fungerar Sjökrigsskolan.

´