Hoppa till innehåll

Olyckan vid Nylands brigad utreds av Olycksutredningscentralen

MarinenNylands brigad
Utgivningsdatum 12.10.2023 15.35
Pressmeddelande

Vid Nylands brigad inträffade 10 oktober 2023 en olycka i samband med nivåprovet för kustjägare, där beväringar hamnade i för djupt vatten.

En av beväringarna sändes efter återupplivningsåtgärder till Mejlans sjukhus för fortsatt vård. Beväringen vårdas fortfarande på sjukhus.

Olycksutredningscentralen inleder en säkerhetsutredning av det skedda. Nylands brigad stöder utredningen av olyckan.

- Olyckan är ytterst beklaglig och det är viktigt att den utreds grundligt, så att vi får klarhet i orsakerna till olyckan. Eventuella förändringar i utbildningen klarnar senare, säger stabschefen, kommendör Pekka Snellman.

Brigadens utbildning och verksamhet fortsätter, men vattendragsutbildningen har tills vidare avbrutits.

Krisstöd har ordnats för brigadens personal och beväringar. Därtill har beväringarna möjlighet till psykosocialt stöd, och de har fått anvisningar om att med låg tröskel vända sig till brigadens personal.

 

 

 

´