Hoppa till innehåll

Minfartyget Uusimaa till en CBT-övning i Sverige

Marinen
Utgivningsdatum 7.3.2022 14.20
Pressmeddelande
Minfartyget Uusimaa deltar i en CBT-övning mellan Finland och Sverige 7-9.3 i Sverige..

Minfartyget Uusimaa deltar i en CBT-övning mellan Finland och Sverige 7-9.3 i Sverige..

Målet med övningen är att utveckla Finlands och Sveriges förmåga att samverka i fråga om ledningssystem och delning av lägesbild samt utveckla samarbetet i inom ytstrids- och ubåtsbekämpningsuppgifter.

Övningen verkställs inom svenskt territorialvatten, och i övningen ingår ett hamnbesök samt ett kompletteringsbesök vid basen i Berga, Sverige.

I övningen deltar personal från Kustflottan och Marinstaben. CBT-övningsverksamheten utgör en del av den regelbundna övningsverksamheten mellan Finland och Sverige.

´