Hoppa till innehåll

Mika Immonen ny stabschef vid Nylands brigad

Nylands brigad
4.12.2018 15.19
Pressmeddelande

Kommendör Mika Immonen har tillträtt som stabschef vid Nylands brigad fr.o.m. 1.12.2018. Immonen tjänstgjorde tidigare vid Huvudstaben.

Dessförinnan har han bland annat tjänstgjort som försvarsattaché i Oslo under åren 2012-2015, som vice avdelningschef för personalavdelningen i Marinstaben och som kurschef i Sjökrigsskolan.

Brigadens tidigare stabschef kommendör Jörgen Engroos har övergått till krishanteringsuppgifter.