Hoppa till innehåll

Minjaktfartyget Vahterpää överläts till marinen

Marinen
Utgivningsdatum 2.11.2016 13.00
Pressmeddelande

Det tredje minjaktfartyget av Katanpää-klass har idag överlåtits till finska marinen i Italien.

Idag har det tredje och sista fartyget av Katanpää-klassen, MHC (Mine Hunter Coastal) Vahterpää överlåtits till marinen. Kommendören för marinen, konteramiral Veijo Taipalus, tog emot fartyget på varvet Intermarine i La Spezia i Italien.

Fartyget fraktas landvägen till sin hemmahamn Åbo, dit det beräknas anlända under december.

Ny fartygsklass

För marinen representerar Katanpää-klassen en ny typ av minröjningsförmåga, som möjliggör minjakt och förstöring av minor utöver förmågan att röja kontakt- och impulsminor, som marinen redan har.

Fartygen av Katanpää-klass är i första hand avsedda för uppdrag i hemlandet. Fartygens system kan utnyttjas även för myndighetssamarbete, såsom kartläggning av sjöbottnen, spanings- och identifieringsuppdrag under vattenytan samt oskadliggörande av sprängämnen under vattenytan.

Fartygen är EU- och NATO-interoperabla och förbättrar därigenom Finlands möjligheter att delta i internationella krishanteringsuppgifter.  

 

 

´