Hoppa till innehåll

Marinstaben står värd för en konferens om sjörätt i oktober

Marinstaben
23.9.2016 15.13
Pressmeddelande

Under perioden 4 - 6.10.2016 arrangerar marinen i samarbete med Natos kompetenscenter för operationer i grunda och trånga farvatten, COE CSW (Centre of Excellence for Operations in Confined and Shallow Waters) en internationell konferens med deltagare från världens alla hörn kring ämnet operativ sjörätt vid Marinstaben i Åbo.

Under konferensen behandlas ämnen som rör sjösäkerhet, såväl ur ett operativt som ur ett generellt perspektiv. Temat för årets konferens, "Inter mundus-From cold ice to hot sands", omfattar aktuella regionala sjörättsliga frågor och omtvistande områden. Även sjörättsliga frågor i Östersjöområdet kommer att behandlas.

Deltagarna har bjudits in av COE CSW i egenskap av experter eller forskare inom sjörätt. Målsättningen med COE CSW:s verksamhet är att identifiera juridiskt utmanande sjörättsliga områden och frågor, föreslå allmänt godtagbara lösningar för dessa och därmed, genom att sammanföra jurister, bidra till planeringen och genomförandet av militära operationer.

Till de ämnen som kommer att behandlas under årets konferens hör bl.a. hybridkrigföring, havsområdena vid Nordatlanten, operationsrättsliga frågor i Arktis, däribland läget vid Nordostpassagen, Ålands juridiska status med avseende på krigsfartyg samt de mänskliga rättigheterna till havs.

Finland har deltagit i Natos partnerskapsprogram sedan 1995 och blev år 2011 inbjuden som aktiv partner till COE CSW. Redan 2009 utnämndes en finsk marinofficer, som första officer från ett icke-Natoland, till planeringsofficer vid COE CSW. Marinofficerare och jurister har aktivt deltagit i COE CSW:s verksamhet.

Läs mer: Centre of Excellence for Operations on Confined and Shallow Waters