Sektioner
Meny
Marinen

Marinen tog emot den första robotbåten av Hamina-klass som genomgått livstidsförlängning

Marinen 15.1.2020 12.48
Pressmeddelande

Patria överlät den första robotbåten av Hamina-klass som genomgått livstidsförlängning till Marinen 15.1 i Obbnäs. Arbetena på det första totalrenoverade fartyget, robotbåten Torneå, inleddes i början av 2018.

Projektet för totalrenovering av robotbåtarna av Hamina-klass är ett viktigt led i bevarandet av Marinens stridsförmåga under de kommande åren. Sammanlagt fyra robotbåtar kommer att totalrenoveras under åren 2018 - 2021. De nya förmågor som projektet producerar kommer att stå till Marinens förfogande i sin helhet under 2021.

Tillsammans med fartygen av Pohjanmaa-klass bildar robotbåtarna av Hamina-klass stommen i Marinens marina operationsförmåga under 2030-talet. Totalrenoveringen av robotbåtarna förbättrar i första hand i synnerhet deras stridsförmåga under vatten, bl.a. med hjälp av torpeder och ett djupreglerbart  sonarsystem (VDS- Variable Depth Sonar), men under 2021 utrustas de även med luftvärns- och ytavvärjningsförmågor.

De mångsidiga vapensystem som fartygsklassen kommer att utrustas med, såsom luftvärns- och ytavvärjningsrobotar samt torpeder, gör fartygsklassen till Marinens hittills slagkraftigaste fartyg, som kommer att vara i bruk långt in på 2030-talet. Torpedsystemet testas första gången senare detta år.

Slagkraft genom samarbete

Som helhetsansvarig huvudleverantör, planerare och huvudsaklig integratör av livstidsförlängningen fungerade Patria. Inom totalrenoveringsprojektet  har arbetet skett med hjälp av stark nätverksbildning och partnerskapsavtal. Marinen har inom projektet använt sig av en avsevärd mängd både kommersiella partnerskap och, i synnerhet i fråga om torpedsystemet, haft materiellt samarbete med Sverige.

- Livstidsförlängningarna gör robotbåtarna av Hamina-klass mångsidigare och mer prestationsdugliga än tidigare. I och med torpedsystemet får vi ytterligare en militär prestationsförmåga av ett helt nytt slag till vårt förfogande. Prestationsförmågan har byggts upp genom ett lyckat materiel- och utbildningssamarbete med Sverige, konstaterar kommendören för Marinen, konteramiral Jori Harju.