Sektioner
Meny
Marinen

Marinen röjer en sjömina på Åland

Marinen 16.12.2019 16.06
Pressmeddelande

Under perioden 17 - 19.12 kommer Marinen att röja en gammal sjömina som i november hittades av sportdykare i Rödhamnsområdet på Åland.

Marinen utför röjningsuppdraget med anledning av en framställan om handräckning från Ålands polismyndighet. Arbete som utförs i det demilitariserade landskapet Åland kräver intensivt myndighetssamarbete, vilket har bedrivits mellan Ålands polismyndighet, landskapsförvaltning, Traficom, Gränsbevakningsväsendet och Marinen.

Röjningsuppdraget utförs av dykare från Kustflottan. Dykarna använder oljebekämpningsfartyget Hylje som sin bas.

Minan som hittades i november uppskattas vara mellan 70 och 100 gammal. Minan anses inte utgöra någon större fara, men då det gäller fynd av den här typen kan fara inte helt uteslutas. Det är ganska vanligt att sjöminor från vinter- och fortsättningskrigen, eller ännu äldre, hittas i Östersjön. Man letar inte längre aktivt efter minor, men varje år hittas och röjs några minor.