Hoppa till innehåll

Marinen deltar i övningen BALTOPS16

Marinen
Utgivningsdatum 26.4.2016 13.29
Pressmeddelande

Finlands unika kustförhållanden erbjuder en mångsidig inramning för övningen BALTPOS vars avsikt är att träna samarbete i marina miljöer. Fartygens och kusttruppernas samarbete granskas under övningen BALTOPS16 som i juni inleds i övningsområdet i Syndalen.

BALTOPS är en marin övning som ordnas i Östersjöområdet varje år. Övningen leds av Natos marina avdelning Naval Striking and Support Force Nato (STRIKFORNATO). Övningen ordnas i år för 44:e gången och Finland har deltagit i övningen sedan 1993.

Enligt planerna kommer ca 6,100 soldater, 49 fartyg, 61 luftfartyg och tre ubåtar att delta i övningen Baltops 2016. Finland deltar i övningen med minfartyget Uusimaa samt ett ca 160 man starkt kustjägarkompani från Nylands brigad.

Målsättningen för de ca 20 länder som deltar i övningen är att inöva sin multinationella samarbetsförmåga i Östersjön.

Finlands deltagande

Övningen BALTOPS delas in i delövningar och en samarbetsfas. Inom ramen för övningen Baltops står Finland värd för en delövning för en ca 600 man stark amfibieavdelning i Syndalen den 6-8.6.2016. Finland deltar i övningens amfibiedel tillsammans med Sverige som en del av FINSWE-samarbetet som redan har långa traditioner och övar enligt det trupproduktionsavtal för kusttrupper som länderna har ingått.

Finland, Sverige, USA, Holland, Italien samt Storbritannien och Tyskland deltar i den här delövningen.

Målsättningen med Finlands delövning är att bygga upp testa kompatibiliteten mellan de deltagande trupperna. De finländska kustförhållandena utanför Syndalen erbjuder med sina grunda vatten och otaliga öar en unik och utmanande övningsmiljö.

Marinen deltar i övningen med minfartyget Uusimaa samt Nylands brigads kustjägarkompani. Att minfartyget Uusimaa deltar i övningen som avslutning på den årliga övningsseglatsen stöder sjökadetternas träning i internationellt samarbete. Kustjägarkompani som utbildas vid Nylands brigad och som i huvudsak består av beväringar samlar värdefull internationell erfarenhet under övningen. Övningen stöder i synnerhet kompetensutvecklingen hos de beväringar som genomgått specialutbildning i krishantering (krishanteringskursen ATU).

Övningens uppbyggnad

Övningen delas in i ett skede med delövningar (CETFIT, Combat Enhancement Training - Force Integration Training), samt i första (TACEX1, Tactical Exercise) och andra (TACEX2) taktiska skedet.

Inom ramen för övningen Baltops står Finland värd för en delövning för en ca 600 man stark amfibieavdelning.

Efter övningsskedet tar det taktiska skedet vid, och den 11 - 13.6.2016 övas deltagarnas samarbetsförmåga i närheten av Utö vid den Svenska västkusten. För Finlands och Sveriges del tar deltagandet i övningen Baltops slut i och med det första taktiska skedet som genomförs i Sverige.

Edit: 5.6.2016 Enligt planerna kommer ca 6,100 soldater att delta i övningen Baltops 2016.

 

´