Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Marinen

Marinen fortsätter att röja sjöminor på Åland

Marinen 14.4.2020 13.52
Pressmeddelande

Marinen fortsätter under perioden 14-19.4 med ett identifierings- och röjningsuppdrag som utförs som handräckning i havsområdet i närheten av Lemland på Åland.

Marinen röjde i december förra året en gammal sjömina som sportdykare hade hittat i området och upptäckte samtidigt flera andra objekt som skulle kunna vara sjöminor eller liknande. Ålands polismyndighet gjorde en framställan om handräckning till Marinen gällande identifiering och eventuell röjning av objekten. Samtidigt gjorde Ålands polismyndighet också en annan framställan om handräckning gällande en eventuell historisk sjömina vid Båtskär.

Det är ganska vanligt att sjöminor från vinter- och fortsättningskrigen, eller ännu äldre, hittas i Östersjön. Man letar inte längre aktivt efter minor, men varje år hittas och röjs några minor.

Röjningsuppdragen och därtill hörande myndighetssamarbete med Ålands polismyndighet och Västra Finlands sjöbevakningssektion genomförs av Kustflottan.

Dykarna som utför uppdraget använder fartyget AG Louhi som sin bas.