Hoppa till innehåll

Tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militära övningsverksamhet i Hangö, Raseborg, Ingå och Kyrkslätt 23.8–30.8.2019 och 18.9–27.9.2019.

Nylands brigad
28.6.2019 11.14
Nyhet

Nylands brigad har 15.5.2019 med stöd av 14 § i lagen om försvarsmakten (551/2007) fattat beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarmaktens militära övningsverksamhet 23–30.8.2019 och 18.9– 27.9.2019. Beslutet berör vissa fastigheter i Hangö, Raseborg, Ingå och Kyrkslätt.

Beslutet finns framlagt till påseende på den officiella anslagstavlan i Raseborg stadshus under tiden 15.7.2019–15.8.2019. Adressen är Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Närmare information om beslutet fås av rättsofficeren vid Nylands brigad, premiärlöjtnant Mikael Isberg, tfn 0299 800 (växel).

Beslutet finns till påseende under 30 dagar efter delfåendet, som anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelandepublicerats i den Officiella tidningen.

Raseborg den 15 maj 2019

Joukko-osasto